Vurderer du å «outsource» studieveiledning av ungdommen din?

Du har kanskje forsøkt deg på å gi gode råd, stilt noen åpne, interesserte spørsmål, engasjert deg og søkt litt rundt for å finne ut hva man må vite og ta hensyn til? Forskning bekrefter at foreldre er viktige støttespillere når unge skal velge utdanning, men at samtalene kjennes enkle og konstruktive ut når det står på – det er ikke en selvfølge. «Vet ikke» er kanskje det vanligste svaret vi får og det skyldes nok rett og slett at de ikke vet ennå, at alt er litt overveldende eller at de ikke har fått i gang tankene. Som forelder har jeg stått i den situasjonen med begge mine håpefulle, hvor min interesse og engasjement i deres studievalg har blitt til «mas» og jeg har bekymret meg for om de rekker å komme i mål og finne de studiene som blir riktige for dem – innen fristen!

De fleste unge jeg snakker med har en tanke om at de skal finne ut av studier på egenhånd, for det er det «alle andre» gjør. Selvfølgelig er det de som sitter på svaret og som skal finne ut at det, men å holde på med det på egenhånd kan være en tung og usikker vei hvis de ikke har jobbet med og utviklet sine karriereferdigheter

Heldigvis har flere og flere karriereveiledere og studieveiledere (fortsatt kalt rådgivere enkelte steder), endret arbeidsmetode og fokus! Det handler ikke om å kun utføre kartlegginger og tester for så å gi en profil linket til studier eller yrker som kan passe. Det handler om å samtidig utvikle sine KARRIEREFERDIGHETER slik at de vet mer om hvem de er og hva som passer for dem, at de åpner mulighetsrommet og jobber strategisk med informasjonen og vurderer studiene basert på hva som er viktig for dem 💚 Et godt grunnlag kan gi både trygghet og motivasjon før studiestart. 

Min erfaring er at når du vet du har gjort en solid innsats, så tåler du også at det ikke ble helt som du hadde tenkt siden du vet at du valgte det som var best for deg der og da. Datteren min sa; «nå som alt er så usikkert er det viktigere å være sikker på at du velger riktig studie, for det er tøft nok å være student». 

Vil du sjekke ut om en «outsourcing» til meg, passer for din håpefulle? Ta kontakt på monika@dinvei.no / 97793971 / dinvei.no.
Jeg tilbyr en uforpliktende samtale for deg som vil sjekke ut om studieveiledning hos meg kan passe.

PS! En bonus for foreldre er gjerne at når ungdommen din kommer i gang, får innsikt og jobber strategisk med å finne ut av studievalget sitt, så har de mer å diskutere med deg og vil høre meningene dine – og da blir det GØY!